Welkom bij de link naar de VGWM commissie van TEAM Terminal BV

Even voorstellen. Wij zijn dus de VGWM-cie en houden ons bezig met een scala van onderwerpen gericht op veiligheid, gezondheid en milieu. Bij ons kan je terecht met vragen of voorstellen over deze onderwerpen. De cie wordt bemand door 5 personen te weten:

-B.Mutsaers (voorzitter)
-P.Schelfhout.
-R.Steenbakkers.
-R.Scheidsbach.
-H.Kole (secretaris)

Wij houden zo'n 5 a 6 vergaderingen per jaar waarbij heel wat onderwerpen en suggesties de revue passeren. Wij proberen oplossingen te vinden voor vraagstukken, initiatiefvoorstellen te maken om dingen te kunnen realiseren en vooral open te staan voor onderwerpen vanuit de achterban. Onderwerpen en initiatiefvoorstellen zullen worden doorgestuurd naar het overleg tussen de OR en de bestuurder. Dus als je via deze link een e-mail stuurt komt dat bij de secretaris terecht welke het vraagstuk als onderwerp op een agenda kan zetten voor een van onze vergaderingen. Dus aarzel niet en stel je vraag via deze e-mail en wij zullen zo spoedig mogelijk terug komen op jouw vraag en/of opmerking.

Dus schroom je niet en stel je vraag zodat wij aan de slag kunnen!

Met vriendelijke groet,
Namens de VGWM-commissie TEAM Terminal B.V.
Hilco Kole
Secretaris.

Hilco.kole@teamterminal.nl