TEAM Terminal Home Historie Schepen Nieuws Foto's Vacatures Links Route
Picture

Tanks en steigers in goede handen bij P.C.C. Conserveringswerken

Als het gaat om onderhoud en schadeherstel kiest TEAM Terminal voor kwaliteit en zekerheid. P.C.C. Conserveringswerken BV staat voor niets minder dan dat. We lopen mee met technisch directeur Anton Frijters bij de werkzaamheden aan steiger 1, tank 901 en tank 902.

P.C.C. staat voor Protective Coatings Contractors. Core business: het zorgdragen voor de bescherming van procesinstallaties, infrastructurele kunstwerken, gebouwen, opslagtanks en dergelijke, middels het aanbrengen van beschermende verfsystemen. We ontmoeten technisch directeur Anton Frijters in de vroege ochtenduren om samen met hem langs de projecten te lopen die P.C.C. op dit moment voor TEAM Terminal uitvoert.

Herstel damwanden

We nemen eerst een kijkje bij steiger 1 waar met behulp van een speciale droogzetbak
aan het herstel van de damwand wordt gewerkt. De bak wordt om de tien meter tegen de damwand gemonteerd en vervolgens leeggepompt zodat in een droge en beschutte omgeving aan de wand gewerkt kan worden. Een uniek systeem, ontworpen door Ballast Nedam, waarmee steigerwanden gereinigd, gestraald en gecoat kunnen worden. Ook voor P.C.C. is dit uniek. “Dit is inderdaad nieuw voor ons”, zegt Anton Frijters, “maar het systeem werkt uitstekend. Wat dat betreft, geen enkel probleem.” Het is een apart gezicht om de mannen van P.C.C. in een bak onder de waterlijn aan het werk te zien. De werkomgeving is vooralsnog prima. Er draait een pomp om binnensijpelend water af te voeren. Er is voldoende ruimte en ook aan verlichting is gedacht. In het ontwerp zijn ook eisen van P.C.C. verwerkt. “Dat klopt,” zegt hij boven het geluid van de pomp uit. “Wij hebben bijvoorbeeld invloed gehad op het ontwerp van de vloer. Tijdens het stralen van de wand valt voortdurend straalmiddel en afval naar beneden en dat moet eenvoudig te verwijderen zijn. Daarom is gekozen voor twee roostervloeren en een dichte ondervloer waar het afval zich verzamelt en eenvoudig kan worden afgevoerd.”

Drooggevallen damwand

Onze aandacht richt zich nu op de drooggevallen damwand die rijkelijk begroeid is met wieren, algen, mosselen en zeepokken. “Dat moet eerst allemaal schoongemaakt worden”, zegt Anton Frijters, die een groot steekmes laat zien. “De volgende stap is het onder hoge druk schoonspuiten van de wand met zoet water om resten en zout te verwijderen. Daarna wordt het oppervlak gestraald. Dit doen we met perslucht op een druk van acht bar, met toevoeging van straalgrit. De wand is nu klaar om behandeld te worden maar eerst meten we nog het zoutgehalte van het staal. Als dit te hoog is, spoelen we nogmaals na met zoet water en stralen we het oppervlak opnieuw om de juiste waarden te bereiken. Tot slot worden primer en coating aangebracht.”

Wat betekent het werken onder deze omstandigheden voor de keuze van je verfsystemen? “We werken met vochtverhardende polyurethaanverf. Dit is een coating die onder koude, vochtige omstandigheden snel uithardt. Daardoor kunnen we in een tijdsbestek van twee dagen drie verflagen aanbrengen.” Onder ons wordt het werk door de mannen van P.C.C. even onderbroken. Een lasser van Ballast Nedam daalt af. “De damlichamen zijn aan elkaar verbonden met damwandsloten”, legt Anton Frijters uit. “Als daar teveel water doorheen komt, zoals hier het geval is, moeten ze dichtgelast worden.” Wat is de opleveringsdatum voor deze steiger? “Die was oorspronkelijk gepland in juli maar we zullen wat uitlopen, afhankelijk van hoe vaak gelast moet worden. Ook ligt het werk zo nu en dan stil als een schip aan de steiger ligt afgemeerd.”

Ultrasone meet- en röntgenapparatuur

De wandeling gaat nu richting tank 901 en 902. Het equipment van P.C.C. staat tussen de twee tanks opgesteld. In verband met een zo efficiënt mogelijke planning - er zijn drie bedrijven bij het onderhoud betrokken - wordt aan beide tanks gelijktijdig gewerkt. Eerder zijn de cruderesten uit de tanks verwijderd door een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf en is de binnenzijde vet- en olievrij gemaakt. P.C.C kan nu de oude bodemcoating verwijderen. Ook aan de wand wordt de coating tot een hoogte van zeventig centimeter verwijderd totdat het blanke staal zichtbaar wordt. Vervolgens gaat de firma Rosen naar binnen om met speciale ultrasone meet- en röntgenapparatuur de dikte van het staal te meten, corrosie te detecteren en beschadigingen op te sporen. Dan is het de beurt aan mechanisch contractor, Verwater, om alle beschadigingen te repareren.

Ondertussen heeft P.C.C. haar werkzaamheden verplaatst naar de buitenkant van de tank. Dak, wand, bordessen, trappen en leuningen worden schoongespoeld met zoet water, dan licht gestraald en voorzien van nieuwe verflagen. Aan de buitenwand van de tank wordt gewerkt met behulp van twee hangbruggen. Ze worden over de hele omtrek van de tank van boven naar beneden verplaatst en hierbij telkens horizontaal omgehangen naar het volgende wandsegment. Twee mannen nemen met het oog roestplekken en beschadigingen waar om deze vervolgens schoon te stralen. “Spotgewijs stralen”, noemen we dat, aldus Anton Frijters. Vervolgens worden nieuwe verflagen aangebracht. De rest van het oppervlak wordt licht gestraald ofwel opgeruwd en eveneens voorzien van nieuwe coating. “Op het dak gebeurt precies hetzelfde, “alleen gebruiken we daar sterkere verf, die beter bestand is tegen vocht en plassen.

Strenge normeringen

Samen lopen we weer de tank in. Het staal is uitvoerig geïnspecteerd, gerepareerd, gestraald en onder hoge druk met zoet water schoongespoeld. Nu is P.C.C. weer aan de beurt om de bodem en zeventig centimeter van de wand verder te behandelen. Als het geheel in de primer staat en het straalmiddel is verwijderd, wordt een speciale tanklining aangebracht, die het staal beschermt tegen de opgeslagen crude. Er wordt volgens strenge normeringen gewerkt. “De binnenzijde van de tank is kritiek”, zegt Anton Frijters. “Als wij voor de laatste keer naar buiten lopen komt daar de komende twintig jaar niemand meer.” Het gesprek zit erop. En dat komt goed uit, want Anton Frijters wordt weggeroepen voor werkoverleg en neemt afscheid. We schudden elkaar de hand. “Eind augustus moeten we beide tanks opleveren”, zegt hij nog.